Tin tức

Tất cả hội viên có nhu cầu tuyển người hoặc tìm việc có thể gởi thông tin về cho Hội, trang web của Hội sẽ hỗ trợ mọi hội viên đáp ứng các nhu cầu tìm việc, tìm người trong lãnh vực ô tô.

Sáng ngày 08 tháng 10 năm 2011, Đại hội đại biểu toàn quốc thành lập Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam đã được tổ chức tại hội trường Cục Đăng kiểm Việt Nam (Hà Nội).

     [1]    [2]     
Hội viên