Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương khai trương Trung tâm chẩn đoán sửa chữa và mô phỏng ô tô

Ngày 26-7, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương đã tổ chức khai trương Trung tâm chẩn đoán, sửa chữa và mô phỏng ô tô.

Đại diện Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang và nhà tài trợ cắt băng khai trương trung tâm

Trung tâm chẩn đoán, sửa chữa và mô phỏng ô tô Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương do Tập đoàn Giáo dục Văn Lang đầu tư, khởi công xây dựng ngày 27-3-2023, đến nay đã cơ bản hoàn thành, chính thức đưa vào hoạt động các hạng mục chính. Về máy móc, trang thiết bị đối ứng của trung tâm do Công ty Innova USA và Công ty CarTek tài trợ.

Đại diện Trung tâm chẩn đoán, sửa chữa và mô phỏng ô tô giới thiệu khái quát về chức năng và hoạt động của trung tâm

Có thể là hình ảnh về văn bản

Trung tâm chẩn đoán, sửa chữa và mô phỏng ô tô được thành lập nhằm thực hiện các nhiệm vụ: Hợp tác với các công ty, trường học trong và ngoài nước trao đổi công nghệ mới của ô tô; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về lĩnh vực công nghệ ô tô trong nước và quốc tế; tổ chức các khóa học, đào tạo chuyên sâu, chứng chỉ, bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và các đơn vị có nhu cầu…

Bài viết liên quan