Đại hội Hội Ô tô và Thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Đại hội Hội Ô tô và Thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) đã được tổ chức tại Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO), số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

– Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Ô tô và Thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

– Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

– Chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

– Nghị quyết Đại hội.

Sau khi kết thúc Đại hội, Ban Chấp hành Hội đã báo cáo kết quả Đại hội với Ủy ban nhân dân Thành phố. Ngày 16 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 3132/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội.

Một số hình ảnh của Đại hội

Khai mạc Đại hội

Các đại biểu biểu quyết

Đại biểu đóng góp ý kiến

PGS.TS Dương Hoa Xô – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Thành phố phát biểu

Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) ra mắt./.

Bài viết liên quan