Giới thiệu Hội Ôtô và thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh

Hội Ô tô và Thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội Ô tô Thành phố) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam tại Thành phô Hồ Chí Minh, hoạt động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, giảng dạy, quản lý và kinh doanh ô tô, xe máy và các loại thiết bị động lực khác; tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển ngành công nghiệp ô tô của Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Quá trình hình thành và phát triển

Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh được chính thức thành lập ngày 17 tháng 10 năm 1998 theo quyết định số 5476/QĐ-UB-NC của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 03 tháng 11 năm 1998, theo quyết định số 42/QĐ-LHH-98, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh công nhận Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh là thành viên chính thức của Liên hiệp hội.

Ngày 03 tháng 12 năm 1998, Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam ra quyết định công nhận Ban Chấp hành và Ban Thường vụ của Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 12 tháng 5 năm 1999, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 2694/QĐ-UB-VX công nhận Ban Chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên (1999 – 2003) của Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 30 thành viên với Ông Võ Hoàng Tách là Chủ tịch.

Cùng ngày 12 tháng 5 năm 1999, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số 2695/QĐ-UB-VX phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 17 tháng 5 năm 2008, Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2008 – 2013). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới bao gồm 11 thành viên với ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch.

Năm 2011, do biến động nhân sự, Hội đã tổ chức Đại hội bất thường để bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành và bầu lại các chức danh lãnh đạo của Hội. Ban Chấp hành mới bao gồm 13 thành viên với ông Trần Quốc Toản là Chủ tịch.

Tháng 4 năm 2015, Hội Ô tô Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới với 11 thành viên, trong đó hầu hết là đại diện từ các doanh nghiệp và nhà trường; Chủ tịch Hội tiếp tục là ông Trần Quốc Toản.

Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội đã:

 Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Ô tô và Thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

 Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

 Thông qua Chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) bao gồm 13 thành viên, ông Trần Quốc Toản tiếp tục được tín nhiệm giữ vai trò Chủ tịch Hội.

Hoạt động của Hội

Từ khi thành lập, Hội đã có nhiều hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội như tổ chức hội thảo, tham quan, kết nối các đơn vị trong ngành ô tô, tham gia đóng góp ý kiến, phản biện.

Hội cũng đã có nhiều hoạt động kết nối các trường và doanh nghiệp để cùng hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo, nghiên cứu.

Phát huy vai trò của Hội, Hội đã chủ động cũng như triển khai cho các đơn vị tham gia góp ý, phản biện các văn bản, chính sách liên quan đến ngành công nghiệp ô tô; cụ thể như góp ý xác định dòng xe chiến lược của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam; góp ý chiến lược phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam; …

Bên cạnh những hoạt động chuyên môn, Hội luôn quan tâm tham gia, vận động hội viên tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo như giúp đỡ đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc.

Hội Ô tô Thành phố cũng là thành viên của Hội Kỹ sư ôtô Việt Nam. Ban Chấp hành Hội có 02 thành viên tham gia trong Ban Chấp hành trung ương Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam là Ông Trần Quốc Toản (Phó Chủ tịch) và Ông Trần Thành Đạt (Ủy viên). Hội Ô tô Thành phố gắn bó và tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội Kỹ sư ôtô Việt Nam như tham gia Đại hội thành lập, vận động tài trợ và tham gia các hội thảo quốc tế do Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam tổ chức.

Hội Ô tô Thành phố hiện có trang thông tin điện tử (website); trang facebook  và địa chỉ email hoiototphcm@yahoo.com để liên lạc, phổ biến thông tin rộng rãi, kịp thời đến tất cả hội viên.

Định hướng phát triển

Định hướng hoạt động của Hội Ô tô Thành phố trong thời gian tới:

  Củng cố và từng bước phát triển Hội; gia tăng số lượng hội viên, thực hiện công tác quản lý Hội chặt chẽ theo đúng quy chế, quy định.

  Về hoạt động chuyên môn, tập trung cho chủ đề: “Góp phần phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp ô tô Việt Nam”.

Bên cạnh công tác quản lý, Hội sẽ tập trung cho các hoạt động chủ yếu:

  Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong ngành.

  Vận động tài trợ cho các cơ sở đào tạo ngành công nghiệp ô tô.

  Hỗ trợ, tổ chức các hoạt động kết nối nhà trường và doanh nghiệp.

  Tổ chức các cuộc hội thảo.

Trong đó, giúp gắn kết nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thông qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuyên môn của ngành ô tô – thiết bị động lực thành phố chính là một trong những định hướng hoạt động quan trọng của Hội trong thời gian tới./.