Tin nổi bật
Ký kết thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hỗ trợ học bổng giữa SAMCO và Đại học sư phạm Kỹ thuật (13-02-2020)
Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 (16-01-2020)
Tin tức » Cơ hội nghề nghiệp

Tất cả hội viên có nhu cầu tuyển người hoặc tìm việc có thể gởi thông tin về cho Hội, trang web của Hội sẽ hỗ trợ mọi hội viên đáp ứng các nhu cầu tìm việc, tìm người trong lãnh vực ô tô.

Hội viên