Tin nổi bật
Ký kết thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hỗ trợ học bổng giữa SAMCO và Đại học sư phạm Kỹ thuật (13-02-2020)
Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 (16-01-2020)
Tin tức » Hoạt đông của Hội

 Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ban Chấp hành Hội đã họp toàn thể dưới sự chủ trì của Ông Trần Quốc Toản - Chủ tịch Hội nhằm tổng kết hoạt động của Hội năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2020. 

Ngày thứ bảy 22 tháng 3 năm 2014, Hội Ô tô và thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho toàn thể hội viên tham quan Nhà máy Ô tô Củ Chi thuộc Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh - SAMCO và họp Tổng kết hoạt động của Hội năm 2013

Ngày 05 tháng 4 năm 2012, Ban thường vụ Hội đã cử ông Trần Thành Đạt – Tổng thư ký Hội tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Ngày 15 tháng 12 năm 2011, tại văn phòng Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV đã diễn ra cuộc họp tổng kết năm 2011 của Ban Chấp hành Hội Ô tô và thiết bị thành phố Hồ Chí Minh.

 Ngày 20 tháng 8 năm 2011, Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công đại hội bất thường

Hội viên