Tin nổi bật
Ký kết thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hỗ trợ học bổng giữa SAMCO và Đại học sư phạm Kỹ thuật (13-02-2020)
Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 (16-01-2020)
Tin tức » Hoạt động liên quan
Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024
(16-01-2020)

 Ngày 19 tháng 12 năm 2019 Ông Đặng Vũ Minh, Chủ ịtch Hội đồng Trung Ương Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký Quyết định số 1609/QĐ-LHHVN về việc công nhận Ban chấp hành, Ban Thường  vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM khóa VII (nhiệm kỳ 2019-2024) (File đính kèm)

Các tin khác :
Hội viên