Tin nổi bật
Ký kết thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hỗ trợ học bổng giữa SAMCO và Đại học sư phạm Kỹ thuật (13-02-2020)
Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 (16-01-2020)
Về Hội
Điều lệ Hội
ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ÔTÔ
VÀ THIÊT BỊ ĐỘNG LỰC PHÔ HỒ CHÍ MINH.
*******
(Được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2695/1999 QĐ-UB-VX
ngày 12/5/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố)
 
CHƯƠNG I
TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH
Điều 1.-                     
Tên chính thức của Hội là :
 HỘI ÔTÔ VÀ THIỂT BỊ ĐỘNG LỰC THẢNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch tiếng Anh :
HO CHI MINH CITY SOCIETY OP AUTOMOTIVE ENGINEERS
Vỉết tắt : HCMC-SAE
Điều 2.-                     
Hội ôtô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức tự nguyện của những cá nhân và doanh nghiệp Vỉệt Nam ở thành phô Hồ Chí Minh, hoạt động và công tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, giảng dạy, quản lý, sử dụng và khai thác, kinh doanh về ôtô, xe máy, máy kéo và các loại thiết bị động lực khác.
Điều 3.-                     
Hội ôtô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức thành  viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh được  thành lập theo quyết định số 5476/QĐ-UB-NC ngày 17/10/1998 của Ủy ban  nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Hội ôtô và thiết bị động lực hoạt động trong tổ chức của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố, chịu sự quản lý hành chính của Nhà nước. Hội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng.
Trụ sở của Hội đặt tại 262 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 088.396412 - 088.398878
Fax : 088.398876
Điều 4.-                     
Mục đích của Hội là tập hợp, vận động trên nguyên tắc tự nguyện những cá nhân và doanh nghiệp đang hoạt động và công tác trong các ngành nghề như điều 2, gắn với ngành ôtô và thiết bị động lực để đầu tư công sức và trí tuệ, đóng góp vào sự phát triển của ngành ôtô và thiết bị động lực theo đúng chủ trương luật pháp của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của hội viên và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
 
CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 5.-                     
Hội ôtô và thiết bị động lực có các nhiệm vụ sau đây :
5.1- Đoàn kết, giúp đỡ hội viên phát huy mọi khả năng và tiềm lực để trau dồi nghề nghiệp, kiến thức, nhằm đưa nhanh những thành tựu khoa học và kỹ thuật của ngành ôtô và thiết bị động lực vào sản xuất, đời sống, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.
5.2- Tìm hiểu tâm tư và nguyện vọng chính đáng của hội viên để đề đạt với chính quyền thông qua Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh về những vấn đề liên quan đến ngành ôtô và thiết bị động lực cũng như môi trường làm việc của hội viên. Đồng thời đóng góp tích cực vào việc tham vấn định hướng phát triền ngành.
5.3- Thường xuyên cung cấp cho hội viên các thông tin, kiến thức và tiến bộ khoa học kỹ thuật, v.v... liên quan đến ngành, giúp hội viên mở rộng chuyên môn để nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh qua phương tiên nghe, nhìn, Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật v.v...
5.4- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo khoa học kỹ thuật để trao đồi và phố biến kinh nghiệm nghề nghiệp; khuyến khích sự hợp tác, liên kết giữa các hội viên nhằm tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật để cùng tồn tại và phát triển.
5.5- Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị có chức  năng để phổ biến các chủ trương chính sách và pháp luật của Nhà nước, đồng  thời khuyến khích và hướng dẫn hội viên thực hiện các chính sách xã hội, tham gia các phong trào quần chúng ở thành phố. Hợp tác với tổ chức công đoàn để  thực hiện nghiêm túc Bộ luật lao động trong các thành viên là doanh nghiệp.
5.6- Đại diện cho hội viên trong các quan hệ khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh tế với các tổ chức trong và ngoài nước.
Điều 6.-                     
Hội ôtô và thiết bị động lực có các quyền hạn sau đây:
6.1- Được cơ quan quản lý Nhà nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố cung cấp thông tin về các chính sách luật pháp kinh tế liên quan đến ngành hoat động của Hội.
6.2- Được cử đại diện tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo do cơ quan quản lý Nhà nước và ngành tổ chức về những vấn đề có liên quan đến ngành ôtô và thiết bị động lực; đồng thời đề xuất tham gia ý kiến, kiến nghị giải quyết các trường hợp, vụ việc có thiệt hại đến quyền lợi chính đáng của hội viên được pháp luật công nhận.
Đề cử đại diện của Hội ôtô và thiết bị động lực tham gia vào danh sách ứng cử viên các tổ chức dân cử theo hướng đẫn của Ủy ban Mật trận Tổ quốc   thành phố.
6.3- Hội có đại diện tham gia các sinh hoạt, hội nghị do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức có liên quan đến ngành nghề, được quyền đóng góp ý kiến với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh về trách nhiệm hướng dẫn, điều hành các hội ngành nghề trực thuộc và hội thành viên.
6.4- Được giới thiệu hội viên và đề cử người đi nước ngoài để tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, tham gia các đề tài nghiện cứu khoa học và kỹ  thuật, tiếp cận thị trường... theo quy định của Nhà nước
 
CHƯƠNG III
HỘI VIÊN - QUYÊN LỢI VÀ NGHĨA VỤ
Điều 7.-                     
Tất cả những người Việt Nam và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trong ngành ôtô và thiết bị động lực cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh tán thành điều lệ, tự nguyện làm đơn xin gia nhập và được Ban Thường vụ của Hội ôtô và thiết bị động lực chấp nhận đều có thể trở thành hội viên hoặc thành viên chính thức của Hội.
Điều 8.-                     
Hội viên danh dự là những người có công lớn trong việc xây dựng và phát triển Hội ôtô và thiết bị động lực và được Ban chấp hành Hội nhất trí mời gia nhập.
Điều 9.-                     
Khi chấp nhận đơn gia nhập, Ban Thuờng vụ Hội ôtô và thiết bị động lực thông báo cho đương đơn nộp lệ phí gia nhập.Việc nộp lệ phí phải thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi Ban Thường vụ thông báo. Chưa được coi là hội viên hoặc thành viên khi chưa nộp đủ lệ phí quy định.
Điều 10.-                
Tư cách hội viên hoặc thành viên sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một trong những trường hợp sau :
10.1- Theo quy định của Ban chấp hành với sự nhất trí của 3/4 số ủy viên do một trong những lý do sau:
a) Hoạt động trái với pháp luật Việt Nam.
b) Không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng những quy định, nghị quyết của Ban Thuờng vụ, Ban chấp hành Hội và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh gây tổn hại đến uy tín hoặc tài chính của Hội và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
10.2- Khi doanh nghiệp là thành viên bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể hay tuyên bố phá sản
 10.3- Khi liên tục 3 tháng không đóng hội phí mà không có lý do chính đáng.
Điều 11.-                
* 11.1- Được tham dự đại hội, bầu cử đại hiểu tham dự đại hội của Hội   ôtô và thiết bị động lực và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
11.2- Được ứng cử, đề cử và bầu cử người vào Ban chấp hành và các chức vụ khác của Hội ôtô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh cũng như Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
11.3- Được tham gia thảo luận, biểu quyết các văn kiện, nghị quyết của Hội, được phê bình, chất vấn Ban chấp hành, Ban Thường vụ về mọi chủ trương và hoạt động của Hội.
11.4- Được phát biểu ý kiến và kiến nghị, đề đạt nguyện vọng lên các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc để xem xét giải quyết những yêu cầu của mình thông qua Hội và Liên Hiệp hội.
11.5- Được cấp thẻ hội viên, tham gia sinh hoạt trong các tổ chức của Hội và Liên hiệp hội. Được hưởng các chế độ ưu đãi khi sử dụng các loại dịch vụ do Hội cung cấp.
11.6- Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội và Liên hiệp hội trong mọi hoạt động khoa học kỹ thuật và công nghệ; trong sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề của hội viên và thành viên theo quyền hạn và khả năng của Hội và Liên Hiệp hội.
11.7- Được quyền xin ra Hội khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia sinh hoạt Hội. Trong trường họp này hội viên cần thông báo trước một tháng bằng văn bản cho Ban chấp hành.
11.8- Hội viên danh dự được quyền như hội viên chính thức trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biếu quyết.
Điều 12.-                
Hội viên có các nghĩa vụ:
12.1- Sinh hoạt đều đặn và đầy đủ các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hội. Đóng lệ phí nhập Hội và hội phí hàng tháng theo quy định của Hội.
12.2- Tuân thủ các điều khoản trong điều lệ của Hội và những nghị quyết của đại hội, của Ban chấp hành và Ban Thường vụ.
12.3- Cung cấp những thông tin, số liệu cần thiết giúp cho hoạt động của Hội và Liên hiệp hội khi có yêu cầu.
12.4- Đoàn kết hợp tác giữa các hội viên với nhau để cùng thực hiện tôn chỉ mục đích của Hội, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.
 
CHƯƠNG lV
TỔ CHỨC QUẢN LÝ
Điều 13.-                
Hội chỉ tổ chức ở cấp thành phố, không tổ chức ở cấp quận – huyện.
Điều 14.-                
Các cơ quan quản lý, điều hành Hội bao gồm:
. Đại hội toàn thể (hoặc đại hội đại biểu)
. Ban chấp hành
. Ban Thường vụ
. Ban Kiểm tra.
Điều 15.-                
Đại hội toàn thể hội viên hoặc đại hội đại biểu hội viên là tổ chức cao nhất của Hội.
Có hai loại đại hội thường kỳ và đại hội bất thường.
Ban chấp hành của Hội căn cứ vào số hội viên ở thời điềm triệu tập đại hội để quyết định triệu tập đại hội toàn thể hay đại hội đại biểu hội viên. Trong trường hợp chỉ triệu tập đại hội đại biểu hội viên thì Ban chấp hành có hướng dẫn cụ thề.
Điều 16.-                
Đại hội thường kỳ do Ban chấp hành triệu tập năm năm một lần với mục đích:
. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động cua Hội trong nhiệm kỳ tới.
. Thông qua báo cáo tài chính và bản tổng kết tài sản của Hội
. Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ của Hội (nếu có yêu cẩu).
. Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng của Hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban chấp hành.
. Bầu Ban chấp hành và Ban Kiểm tra của Hội.
Điều 17.-                
Đại hội bất thường có thể được triệu tập bất kỳ thời gian nào theo quyết định của Ban chấp hành hoặc theo đề nghị của hơn 50% số hội viên để giải quyết những vấn đề về tổ chức hoạt động của Hội vượt quá thầm quyền của Ban  chấp hành.
Điều 18.-                
Cơ quan triệu tập đại hội phải công bố chương trình làm việc của đại hội và gởi thư mời ít nhất là 10 ngày trước ngày dự định đại hội.
 
Những nghị quyết của đại hội được lấy biểu quyết theo đa số hội viên hoặc đại biểu hội viên có mặt.
Riêng đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng sau đây thì phải lấy biểu quyết của hai phần ba số hội viên hoặc số đại biểu hội viên có mặt và số đó phải quá 1/2 số hội viên của Hội:
a) Sửa đổi hoặc bố sung điều lệ.
b) Bãi miễn hoặc bố sung một số thành viên trong Ban chấp hành, Ban kiểm tra.
c) Giải thể và thanh lý tài sản của Hội.
Điều 19.-                
Ban chấp hành có nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết của đại hội, điều hành mọi việc của Hội trong thời gian giữa hai kỳ đại hội. Số lượng thành viên của Ban chấp hành do đại hội quy định tùy theo số lượng hội viên nhiều hay ít và được bầu với nhiệm kỳ năm năm một lần trực tiếp bằng phiếu kín. Số người đắc cử phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ. Thành viên Ban chấp hành có thể được bầu lại hoặc bị miễn nhiệm trước thời hạn theo quyết định của đại hội hoặc theo đề nghị của hơn l/2 số hội viên.
Điều 20.-                
Ban chấp hành có những nhiệm vụ sau:
20.1- Nghiên cứu đề ra những công việc cần thiết và những biện pháp khả thi để thực hiện Nghị quyết đại hội.
20.2- Quyết định cơ cấu tổ chức hoạt động của Hội.
20.3- Phê duyệt chương trình công tác và quyết toán tài chính hàng năm của Hội; xem xét và quyết định việc sử dụng các lệ phí mà hội được thu, lệ phí nhập Hội và hội phí hàng tháng của hội viên.
20.4- Giám sát công việc của Ban Thường vụ và các tổ chức trực thuộc.
20.5- Chuẩn bị nội dung các kỳ đại hội; triệu tập đại hội thường kỳ và bất thường.
20.6- Bầu Ban Thường vụ.
20.7- Xét kết nạp hoặc xóa tên hội viên
Điều 21.-                
Ban chấp hành họp thường kỳ 3 tháng/lần để sơ kết tình hình hoạt động của Hội, kiểm điểm công tác của Ban Thường vụ đề ra. Ban chấp hành có thể họp đột xuất khi cần thiết.
Các quyết định của Ban chấp hành được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hội.
Tùy theo nhu cầu thực tế ở mỗi giai đoạn đang phát triển, Ban chấp hành thành lập hoặc đề nghị Ban Thưòng vụ thành lập các Tiểu ban chuyên môn cũng như thành lập các tổ chức và dịch vụ của Hội để giải quyết vấn đề nghiệp vụ trong phạm vi chức năng của Hội hoạt động theo quy định của Nhà nước.
Mỗi năm Ban chấp hành tổ chức hội nghị tổng kết công tác trong năm và đề ra chương trình công tác cho năm tới trên cơ sở nghị quyết của đại hội và bầu bổ sung Ban chấp hành nếu có yêu cầu.
Điều 22.-                
Ban Thưòng vụ:
22.1- Ban Thường vụ do Ban chấp hành trục tiếp bầu bằng phiếu kín, số lượng ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 số ủy viên Ban chấp hành do đại hội bầu ra, gồm có :
. Chủ tịch
. Các Phó Chủ tịch
. Tổng thư ký
. Các Ủy viên
22.2- Ban Thường vụ là cơ quan thường trực của Ban chấp hành và có nhiệm vụ:
+ Tổ chức thực hiện những công việc của đại hội và của Ban chấp hành đề ra, điều hành xử lý các công việc thường xuyên của Hội, chỉ đạo hoạt động của các bộ phận công tác theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
+ Liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước và các ngành chức năng có liên quan về những vấn đề trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Hội.
22.3- Ban Thường vụ họp thường kỳ mỗi tháng 1 lần để kiểm điểm công tác và bàn biện pháp kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành, chuẩn bị các vấn đề đưa ra hội nghị Ban chấp hành đề thảo luận và biểu quyết.
22.4- Các quyết định của Ban Thường vụ có giá trị đa số quá bán 1/2 số ủy viên có mặt và số đó phải đạt 2/3 trên tổng số ủy viên Ban Thường vụ.
Điều 23.-                
Ban Kiểm tra do đại hội bầu ra, không có chân trong Ban chấp hành, gồm 3 thành viên, cùng một nhiệm kỳ với Ban chấp hành (5 năm).
Ban Kiểm tra bầu ra trưởng ban để điều hành công việc của Ban, có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động của Hội về các mặt thi hành điều lệ, thực hiện các nghị quyết của đại hội và của Ban chấp hành, thu chi về tài chính và làm báo cáo trình ra đại hội.
Ban Kiểm tra được mời dự các cuộc họp của Ban chấp hành nhưng không có quyền biểu quyết.
 
CHƯƠNG V
CÁC MỐI QUAN HỆ
Điều 24.-                
Hội đặt mối quan hệ thường xuyên với các cơ quan quản lý Nhà nước và các ngành chức năng có liên quan để nắm bắt chủ trương và luật pháp trong việc phát triển ngành nghề đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội.
Điều 25.-                
Hội có nhiệm vụ thực hiện các công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giao và đề xuất những vấn đề của Hội cần được quan tâm.
Điều 26.-                
Liên hệ với các Hội ngành nghề khác trong và ngoài hệ thống của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc tổ chức, tập hợp hội viên và phát triển ngành nghề.
 
CHƯƠNG VI
TÀI CHÍNH - TÀI SẢN CỦA HỘI
Điều 27.-                
Hội có tài chính riêng và hoạt động tự chủ. Hội có các nguồn thu sau đây:
. Lệ phí gia nhập hội.
. Hội phí đóng góp của hội viên
. Sự ủng hộ tự nguyện của hội viên qua yêu cầu xây dựng, phát triển ngành nghề.
. Các khoản thu qua các tổ chức dịch vụ của hội được thành lập theo đúng quy định Nhà nước.
. Các khoản ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
Điều 28.-                
Tài chính của Hội được sử dụng vào những việc :
. Trả lương cho nhân viên làm việc thường xuyên của Hội, bồi dưỡng cộng tác viên có đóng góp công sức cho hội.
. Chi phí bảo trì nhà cửa, điện nước, mua sắm phương tiện làm việc  của hội.
. Giao tế đóng góp các cộng tác từ thiện-xã hội.
. Các khoản chi phí khác.
Điều 29.-                
Tài chính và tài sản của Hội được sử dụng đúng mục đích theo yêu cầu của Hội, có sổ sách kế toán thu chi theo đúng luật định và phải thông qua Ban chấp hành báo cáo công khai trước đại hội thường kỳ.
 
CHƯƠNG VII
HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
Điều 30.-                
Điều lệ này có hiệu lực sau khi được đại hội thông qua và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
Điều 31.-                
Chỉ có đại hội toàn thể hội viên hoặc đại hội đại biểu hội viên mới được quyền sửa đổi và bổ sung điều lệ với 2/3 số đại biểu dự đại hội đại điện cho trên  1/2 số hội viên có danh sách của Hội tán thành và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt mới có giá trị thi hành./.
 
                             ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Hội viên