Tin nổi bật
Ký kết thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hỗ trợ học bổng giữa SAMCO và Đại học sư phạm Kỹ thuật (13-02-2020)
Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 (16-01-2020)
Về Hội
Giới thiệu Hội

 HỘI Ô TÔ và THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

           Quá trình hình thành và phát triển

Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh được chính thức thành lập ngày 17 tháng 10 năm 1998 theo quyết định số 5476/QĐ-UB-NC của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 03 tháng 11 năm 1998, theo quyết định số 42/QĐ-LHH-98, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh công nhận Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh là hội thành viên chính thức của Liên hiệp hội.
Ngày 03 tháng 12 năm 1998, Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam ra quyết định công nhận Ban Chấp hành và Ban Thường vụ của Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 12 tháng 5 năm 1999, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 2694/QĐ-UB-VX công nhận Ban Chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên (1999 – 2003) của Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 30 thành viên với Ông Võ Hoàng Tách là Chủ tịch.
Cũng ngày 12 tháng 5 năm 1999, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số 2695/QĐ-UB-VX phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 17 tháng 5 năm 2008, Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2 (2008 – 2013). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới bao gồm 11 thành viên với ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch.
Năm 2011, do ông Nguyễn Tiến Dũng qua đời vì tai nạn, Hội đã tổ chức Đại hội bất thường vào ngày 20 tháng 8 năm 2011 để bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành và bầu lại các chức danh lãnh đạo của Hội. Ban Chấp hành mới bao gồm 13 thành viên với ông Trần Quốc Toản là Chủ tịch.
 
Danh sách Ban Chấp hành đương nhiệm
1.           Ông Trần Quốc Toản       Chủ tịch
2.           Ông Đỗ Văn Dũng            Phó chủ tịch
3.           Ông Ngô Ngọc Sơn           Ủy viên kiểm tra
4.           Ông Trần Thành Đạt        Tổng thư ký
5.           Ông Trịnh Quốc Bình         Ủy viên
6.           Ông Nguyễn Chí Công       Ủy viên
7.           Ông Nguyễn Chí Hùng       Ủy viên
8.           Ông Trương Hùng            Ủy viên
9.           Ông Nguyễn Hữu Hường   Ủy viên
10.      Ông Nguyễn Ngọc Linh      Ủy viên
11.      Ông Phạm Xuân Mai           Ủy viên
12.      Ông Trần Nguyên             Ủy viên
13.      Ông Huỳnh Tấn Thuyết     Ủy viên
 
Hội viên