Hình ảnh » Sự kiện
Hội thảo "Công nghiệp ô tô Việt Nam - Hướng nghiên cứu phát triển và hợp tác"

Hội thảo Công nghiệp ô tô Việt Nam - hình 5

Hội thảo Công nghiệp ô tô Việt Nam - hình 4

Hội thảo Công nghiệp ô tô Việt Nam - hình 3

Hội thảo Công nghiệp ô tô Việt Nam - hình 2

Hội thảo Công nghiệp ô tô Việt Nam - hình 1
Hội viên