Hình ảnh » Sự kiện
Đại hội bất thường Hội Ô tô và TBĐL. TPHCM. - tháng 8/2011

Chủ tọa đoàn và thư ký đoàn

Đại biểu đóng góp ý kiến

Ban Chấp hành mới ra mắt

Đại diện lãnh đạo Liên Hiệp Hội phát biểu chỉ đạo

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản
Hội viên