Ký kết thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác giữa SAMCO và HCMUTE

Ký kết thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hỗ trợ học bổng giữa Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) và Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Trong nội dung hợp tác, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) sẽ giới thiệu cho SAMCO các chuyên gia và kỹ sư chuyên ngành có trình độ chuyên môn cao. SAMCO sẽ xem xét tiếp nhận một số sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ – Kỹ thuật Ô tô đủ điều kiện theo yêu cầu tuyển dụng nhằm bổ sung cho nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên môn cao của Tổng công ty. Về phía SAMCO, sẽ tham gia đóng góp ý kiến cho HCMUTE trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo (bao gồm các chương trình đại học chính quy, văn bằng 2 cũng như cao học cho các ngành có liên quan đến lĩnh vực ô tô).

Thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, đào tạo giữa SAMCO và HCMUTE là một trong những giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng Công ty trong những năm tiếp theo.

Bài viết liên quan