Giới thiệu đối tác – Khoa Công nghệ Động lực – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Tên đơn vị: KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
Tên tiếng Anh: Faculty of Automotive Engineering Technology
Tên viết tắt: FAET

Tiền thân của Khoa Công nghệ Động lực là Ban Cơ khí Ô tô, được hình thành từ những ngày đầu thành lập Trường 11/11/1956. Tháng 3 năm 1999, Ban Cơ khí Ô tô được đổi tên thành Trung tâm Ô tô và từ tháng 12 năm 2004 có tên là Khoa Công nghệ Động lực.

Khoa Công nghệ Động lực phụ trách đào tạo trình độ Đại học bao gồm chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô, chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô điện và trình độ Thạc sỹ ngành Kỹ thuật ô tô. Toàn thể giảng viên đều có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp tốt cùng với tinh thần năng động, nhiệt huyết và tận tâm với nghề nghiệp. Đội ngũ giảng viên của Khoa là PGS, TS, Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ, Kỹ sư thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tiếp cận với thực tiễn sản xuất và công nghệ hiện đại, tham gia các đợt tập huấn hàng năm theo kế hoạch tại các Doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Trên cơ sở Tầm nhìn và Sứ mạng Nhà trường, lấy ý kiến các bên liên quan, tham khảo các chương trình, mô hình đào tạo của các Trường ở các nước tiên tiến để xác định mục tiêu và xây dựng chương trình đào tạo gắn liền với việc đáp ứng nhu cầu nhu cầu xã hội và xu hướng thời đại. Khoa được Nhà trường quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với thực tiễn ở các doanh nghiệp tránh bỡ ngỡ khi ra trường. Chú trọng rèn luyện cho sinh viên kiến thức chuyên môn, khả năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng mềm trong suốt quá trình đào tạo.

Khoa thường xuyên thực hiện liên kết với Doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động giữa Nhà trường với Doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện chuyển giao công nghệ và nghiên cứu khoa học. Khoa thường xuyên chú trọng cập nhật chương trình đào tạo theo hướng hiện đại và tích cực hóa người học, xây dựng quy trình đào tạo và kiểm tra, đánh giá nghiêm túc ở từng môn học.

 Năm 2019, Chương trình đào tạo hệ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đã đạt chứng nhận kiểm định theo chuẩn quốc tế AUN-QA.

Website: https://faet.iuh.edu.vn/

Thông tin liên hệ:

Khoa Công nghệ Động lực – Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Văn phòng: Lầu 4 Nhà X – 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 940 390 – 862, 241,181
Email: faet@iuh.edu.vn

Bài viết liên quan