Tin tức » Hoạt đông của Hội

Ngày 20/05/2022, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã diễn ra Hội thảo khoa học “Công nghệ Ô tô điện năm 2022 - The Conference on Electric Vehicle Technology 2022”, do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với Hội Ô tô và Thiết bị Động lực TP.HCM, Tổng Công ty Cơ Khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) đồng tổ chức.

Hội viên