Tin tức » Cơ hội nghề nghiệp

Tất cả hội viên có nhu cầu tuyển người hoặc tìm việc có thể gởi thông tin về cho Hội, trang web của Hội sẽ hỗ trợ mọi hội viên đáp ứng các nhu cầu tìm việc, tìm người trong lãnh vực ô tô.

Hội viên