Tin tức » Hoạt động liên quan

 Thực hiện chiến lược tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao trong những năm sắp tới, Tổng Công ty SAMCO đã ký thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, đào tạo và hỗ trợ học bổng với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) vào ngày 01/01/2020.

Hội viên