Tin tức

Ngày 20/05/2022, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã diễn ra Hội thảo khoa học “Công nghệ Ô tô điện năm 2022 - The Conference on Electric Vehicle Technology 2022”, do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với Hội Ô tô và Thiết bị Động lực TP.HCM, Tổng Công ty Cơ Khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) đồng tổ chức.

 Thực hiện chiến lược tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao trong những năm sắp tới, Tổng Công ty SAMCO đã ký thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, đào tạo và hỗ trợ học bổng với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) vào ngày 01/01/2020.

Tất cả hội viên có nhu cầu tuyển người hoặc tìm việc có thể gởi thông tin về cho Hội, trang web của Hội sẽ hỗ trợ mọi hội viên đáp ứng các nhu cầu tìm việc, tìm người trong lãnh vực ô tô.

Hội viên