Tin tức

Ngày thứ bảy 22 tháng 3 năm 2014, Hội Ô tô và thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho toàn thể hội viên tham quan Nhà máy Ô tô Củ Chi thuộc Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh - SAMCO và họp Tổng kết hoạt động của Hội năm 2013

Ngày 05 tháng 4 năm 2012, Ban thường vụ Hội đã cử ông Trần Thành Đạt – Tổng thư ký Hội tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Ngày 15 tháng 12 năm 2011, tại văn phòng Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV đã diễn ra cuộc họp tổng kết năm 2011 của Ban Chấp hành Hội Ô tô và thiết bị thành phố Hồ Chí Minh.

 Ngày 20 tháng 8 năm 2011, Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công đại hội bất thường

Thông tin về Hội thảo CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM – HƯỚNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ HỢP TÁC

     [1]    [2]     
Hội viên