Hình ảnh » Sự kiện

Hội Ô tô tham quan Nhà máy Ô tô Củ Chi và họp Tổng kết hoạt động năm 2013

Hội thảo "Công nghiệp ô tô Việt Nam - Hướng nghiên cứu phát triển và hợp tác"

Đại hội bất thường Hội Ô tô và TBĐL. TPHCM. - tháng 8/2011
Hội viên