Tin nổi bật
Ký kết thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hỗ trợ học bổng giữa SAMCO và Đại học sư phạm Kỹ thuật (13-02-2020)
Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 (16-01-2020)
Tin tức » Hoạt đông của Hội
Nghị quyết cuộc họp năm 2019 của Ban chấp hành Hội
(13-02-2020)

Cuộc họp đã thảo luận và thống nhất:

1.  Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội trong năm 2019.

2. Thông qua định hướng hoạt động của Hội trong năm 2020 với những nội dung chính như sau:

- Tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố và Tổng Công ty SAMCO tại buổi họp mặt truyền thống cựu sinh viên CKĐ ngày 01/01/2020; ông Đỗ Văn Dũng triển khai thực hiện.

- Soạn dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Công nghiệp và Tổng Công ty SAMCO và tổ chức ký kết; ông Nguyễn Chí Hùng triển khai thực hiện.

Tổ chức giải thi đấu tennis nhân kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam; ông Ngô Ngọc Sơn triển khai thực hiện.

- Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, vận động doanh nghiệp tài trợ kinh phí thực hiện; ông Đỗ Văn Dũng và ông Nguyễn Chí Hùng triển khai thực hiện.

- Tổ chức cho sinh viên tham quan các nhà máy sản xuất và phối hợp cùng nhà máy nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng; ông Đỗ Văn Dũng và ông Nguyễn Chí Hùng triển khai thực hiện.

- Tổ chức Hội thảo về xe điện; ông Đỗ Văn Dũng triển khai thực hiện.

- Tổ chức đợt thông tin tuyên truyền về xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch; ông Nguyễn Ngọc Linh và ông Trịnh Quốc Bình triển khai thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch củng cố công tác quản lý Hội, thu hội phí; ông Trần Thành Đạt triển khai thực hiện.

- Tiếp tục duy trì trang web, trang facebook của Hội; duy trì kênh liên lạc của Ban Chấp hành trên Gmail, lập thêm kênh liên lạc của Ban Chấp hành trên Viber; ông Trần Thành Đạt triển khai thực hiện.

- Chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Hội; ông Trần Thành Đạt triển khai thực hiện.

Các tin khác :
Hội viên