Tin tức » Hoạt đông của Hội
Tham gia Hội nghị quán triệt nghị quyết Đảng
(26-03-2014)

Ngày 05 tháng 4 năm 2012, Ban thường vụ Hội đã cử ông Trần Thành Đạt – Tổng thư ký Hội tham dự Hội nghị cán bộ lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, giáo dục, tuyên truyền để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức.

Các ông Trần Quốc Toản – Chủ tịch Hội và Đỗ Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội trước đó cũng đã tham gia các Hội nghị quán triệt Nghị quyết này do Thành ủy tổ chức.


Các tin khác :
Hội viên