Tin tức » Hoạt đông của Hội
Đại hội bất thường Hội Ô tô và thiết bị thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2011
(26-03-2014)

Ngày 20 tháng 8 năm 2011, Hội Ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công đại hội bất thường. Đại hội đã bầu bổ sung 03 nhân sự mới vào Ban Chấp hành và sau đó Ban Chấp hành mới được bổ sung đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo của Hội với kết quả như sau:

Ban Chấp hành Hội Ô tô và thiết động lực thành phố Hồ Chí Minh

 1.       Trần Quốc Toản       Chủ tịch
 2.        Đỗ Văn Dũng            Phó chủ tịch
 3.        Ngô Ngọc Sơn           Ủy viên
 4.       Trần Thành Đạt        Tổng thư ký
 5.       Trịnh Quốc Bình
 6.       Nguyễn Chí Công
 7.        Nguyễn Chí Hùng
 8.       Trương Hùng
 9.        Nguyễn Hữu Hường
 10.       Nguyễn Ngọc Linh
 11.       Phạm Xuân Mai
 12.       Trần Nguyên
 13.       Huỳnh Tấn Thuyết 

 

BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC TP. HCM

(Trình bày tại ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG của Hội tháng 8/2011)

 I. Kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua (2008-2011):
Từ sau khi tiến hành đại hội và bầu ban Chấp hành mới năm 2008, hoạt động của Hội đã đều đặn hơn với những kết quả cụ thể như sau:

 • Hoạt động tổ chức của Hội: Hoàn tất việc bầu cử các chức danh lãnh đạo Hội, bố trí cán bộ chuyên trách, mở tài khoản, tạo địa chỉ email, vận động tài trợ cho Hội, kết nạp hội viên mới, rà soát tư cách hội viên, thu hội phí 2011, duy trì họp ban Chấp hành.
 • Tham gia các hoạt động của Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố: Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban định kỳ, tham gia tích cực các hoạt động do Liên hiệp hội tổ chức, tham dự các lớp tập huấn về công tác hội.
 • Quan hệ hợp tác với Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam: Tham gia hoạt động thành lập lại Hội Kỹ sư Ô tô Việt Nam, tham dự APAC 15 – 2009 và một số hoạt động phối hợp khác kể cả hoạt động đối ngoại.
 • Tiến hành lập website riêng của Hội: đang ở bước thiết kế
 • Triển khai các hoạt động đóng góp ý kiến theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước, VCCI, …
 • Ủng hộ đồng bào bị bão lũ.
 • Ủng hộ cho Giải thưởng Sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố năm 2010 (phát giải năm 2011).
 • Tình hình nhân sự: Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội qua đời vì tai nạn vào tháng 5/2011.

Đánh giá: Tuy hoạt động của Hội đã đều đặn hơn nhưng phần lớn vẫn chỉ là các hoạt động hành chính, thủ tục. Còn ít hoạt động định hướng đúng vào mục đích của hội và cũng chưa thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo Hội viên. Ban Chấp hành Hội hoạt động cũng chưa đều tay.

II. Phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới:
(1) Hội sẽ là môi trường tập hợp, gặp gỡ, giao lưu; tạo sự hiểu biết, mối quan hệ và phản ánh nguyện vọng của các hội viên:

 • Hoàn tất việc rà soát tư cách hội viên và tiến hành làm thẻ hội viên.
 • Thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu giữa các hội viên.
 • Hoàn tất việc lập website của Hội; có các biện pháp cụ thể để duy trì và phát huy hiệu quả của website.
 • Tham gia hiệu quả hơn trong việc đóng góp ý kiến cho các văn bản, chính sách.

(2) Hỗ trợ cho hội viên, đóng góp cho sự phát triển của ngành:

 • Tổ chức hội thảo, tham quan.
 • Hỗ trợ các thành viên trong việc thực hiện các đề tài, dự án Khoa học công nghệ.
 • Hỗ trợ quảng bá sản phẩm.

(3) Công tác tổ chức của Hội:

 • Giữ nguyên điều lệ của Hội; tuy nhiên, cần chuẩn bị sửa đổi cho phù hợp với những quy định mới của nhà nước.
 • Duy trì hoạt động ban Chấp hành đều đặn hơn.
Các tin khác :
Hội viên