Tin tức » Hoạt động liên quan
Đại hội đại biểu toàn quốc thành lập Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam
(01-11-2011)

           Sáng ngày 08 tháng 10 năm 2011, Đại hội đại biểu toàn quốc thành lập Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam đã được tổ chức tại hội trường Cục Đăng kiểm Việt Nam (Hà Nội).

            Đại hội đã công bố quyết định thành lập Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam của Bộ Nội Vụ, thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Hội và bầu ra Ban Chấp hành trung ương Hội. Sau bâu cử, Ban Chấp hành mới được bầu đã nhóm họp và bầu ra Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra.

Ban Chấp hành mới của Hội đã ra mắt Đại hội và đồng chí Chủ tịch Hội đã đọc báo cáo về phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đại hội cũng đã nghe ý kiến chỉ đạo của đại diện các bộ và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 13:00 cùng ngày.
Danh sách Ban Chấp hành trung ương Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016:
1.           TS. Đỗ Hữu Hào                          Chủ tịch Hội
2.           TS. Nguyễn Mạnh Quân                Phó chủ tịch
3.           TS. Đỗ Hữu Đức                          Phó chủ tịch
4.           TS. Thiếu tướng Trần Hùng Nam   Phó chủ tịch
5.           KS Trần Bá Dương                        Phó chủ tịch
6.           KS. Trần Quốc Toản                     Phó chủ tịch
7.           PGS. TS. Dư Quốc Thịnh               Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký
8.           TS. Lê Hồng Quân                        Phó chủ tịch thường trực
9.           ThS. Ngô Quang Lợi                      Ủy viên
10.      Ô. Phạm Văn Tài                           Ủy viên
11.      KS. Trần Thành Đạt                       Ủy viên
12.      Ô. Mai Huy Quỳnh                         Ủy viên
 
Như vậy, Hội Ô tô và thiết bị động lực TP. Hồ Chí Minh có 02 thành viên được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam là Ông Trần Quốc Toản và Ông Trần Thành Đạt./.
Các tin khác :
Hội viên